Thursday, 28 August 2014

തിരുവോണം വരവായി........ഞങ്ങളുടെ ഒാണാഘോഷം.......

ഒാണംവന്നോണംവന്നോണംവന്നേ..............

ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒാണം പോലെ.........  
                                             
അന്യം നിന്നുപോകുന്ന നാടന്‍ പൂക്കളുമായി ഇതാ ഒരു കൊച്ചു പൂക്കളം........

ഒാണസദ്യ.....sponsored by ശ്രീ കൃഷ്ണന്‍ നാഗത്തുംപാടി              
                                   
ഒാണക്കളികള്‍..............
ഒാണക്കളികള്‍..............

ഒാണക്കളികള്‍..............
                                             

No comments:

Post a Comment